Перейти к содержанию

Приказ Ростуризма № 380-Пр-20 Об исключении из кадрового резерва Федерального агентства по туризму

url_data:

Array( [0] => ob_agentstve/gosudarstvennaya-sluzhba/rezultaty-konkursov_/prikaz-rosturizma-ot-22-oktyabrya-2020-g-380-pr-20-ob-isklyuchenii-iz-kadrovogo-rezerva-federalnogo-agentstva-po-turizmu)

Недавние