Перейти к содержанию

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания

url_data:

Array( [0] => deyatelnost/programmy-i-proekty/gosudarstvennye-programmy-realizuemye-rosturizmom-s-2020-goda/podprogramma-turizm-gosudarstvennoy-programmy-rossiyskoy-federatsii-ekonomicheskoe-razvitie-i-innovatsionnaya-ekonomika/subsidii-rossiyskim-kreditnym-organizatsiyam-na-vozmeshchenie-nedopoluchennykh-imi-dokhodov-po-kreditam-vydannym-po-lgotnoy-stavke-investoram-dlya-realizatsii-investitsionnykh-proektov-neobkhodimykh-dlya-ustoychivogo-razvitiya-vnutrennego-i-vezdnogo-)

Недавние