Перейти к содержанию

Заключение Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму на проект приказа о внесении изменений в приказ Ростуризма от 01.12.2017 No 579-Пр-17 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федерального агентства по туризму»

url_data:

Array( [0] => otkrytoe_agentstvo/obshchestvennyy-sovet/zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-rosturisma/zaklyuchenie-obshchestvennogo-soveta-pri-federalnom-agentstve-po-turizmu-na-proekt-prikaza-o-vnesenii-izmenenii-v-prikaz-rosturizma-ot-01-12-2017-no-579-pr-17-ob-utverzhdenii-normativnykh-zatrat-na-obespechenie-funktsii-federalnogo-agentstva-po-turiz)

Недавние