Перейти к содержанию

"Об утверждении Положения о Рабочей группе по отбору заявок туроператоров на предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов"

url_data:

Array( [0] => ob_agentstve/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/rabochie-gruppy/ob-utverzhdenii-polozheniya-o-rabochey-gruppe-po-otboru-zayavok-turoperatorov-na-predostavlenie-subsidiy-iz-federalnogo-byudzheta-na-gosudarstvennuyu-podderzhku-organizatsiy-obespechivayushchikh-prirost-kolichestva-posetivshikh-rossiyskuyu-federatsiyu/)

Недавние