Перейти к содержанию

Открытые конкурсы на оказание услуг по созданию социальных информационных материалов для обеспечения деятельности Федерального агентства по туризму по продвижению российского туристского продукта на зарубежных рынках (выставки, презентации, конференции и

url_data:

Array( [0] => otkrytoe_agentstvo/gosudarstvennyy-zakaz/informatsiya-o-razmeshchenii-zakazov/informatsiya-za-2010-god/otkrytye-konkursy-na-okazanie-uslug-po-sozdaniyu-sotsialnykh-informatsionnykh-materialov-dlya-obespecheniya-deyatelnosti-federalnogo-agentstva-po-turizmu-po-prodvizheniyu-rossiyskogo-turistskogo-produkta-na-zarubezhnykh-rynkakh-vystavki-prezentatsii-konfe)

Недавние