turvesti.ru

О текущей ситуации по вывозу с о. Хайнань (КНР) российских туристов-клиентов туроператоров, осуществлявшего деятельность с использованием наименования «Жемчужная река» от 14.12.2018

· 7 words · 1 minutes to read
Categories: contents/turistam/

url_data:

Array
(
    [0] => turistam/informatsiya-dlya-vyezzhayushchikh-za-rubezh/ugrozy-bezopasnosti-5/o-tekushchey-situatsii-po-vyvozu-s-o-khaynan-knr-rossiyskikh-turistov-klientov-turoperatorov-osushchestvlyavshego-deyatelnost-s-ispolzovaniem-naimenovaniya-zhemchuzhnaya-reka-ot-14-12-2018
)

Tags